Ο Σύλλογος
Μόνιμες Επιτροπές
Ενημέρωση
Δελτίο ΣΠΜΕ
Νομοθεσία
Γραφείο Τύπου
Παρατάξεις
Προσφορά - Ζήτηση
Δείτε όλες τις καταχωρήσεις
Καταχωρήστε Ζήτηση - Προσφορά

Συνέντευξη προέδρου στα ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ θέματα
   Ο “πατριωτισμός” των εκπροσώπων του κλάδου, μόνη εγγύηση για την ισχύ του

στον παρακάτω σύνδεσμο έχει αναρτηθεί η Συνέντευξη του προέδρου του Δ.Σ. στα ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ θέματα

http://tinyurl.com/hz9zc5c

 

 

Για το πλήρες τεύχος :

http://www.tpressmagazines.gr/fc/ergotaxiaka/09102016/#/0

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή
Εκτύπωση