Ο Σύλλογος
Μόνιμες Επιτροπές
Ενημέρωση
Δελτίο ΣΠΜΕ
Νομοθεσία
Γραφείο Τύπου
Παρατάξεις
Προσφορά - Ζήτηση
Δείτε όλες τις καταχωρήσεις
Καταχωρήστε Ζήτηση - Προσφορά

δημοσίευμα για τη σεισμική διακινδύνευση
   στο πλαίσιο της συστηματικής ενημέρωσης της Κοινωνίας για τη σημασία του προσεισμικού ελέγχου και της ενίσχυσης των εύτρωτων κατασκευών, προωθούμε σχετικό δημοσίευμα.

Απ’ το newsletter του ΤΕΕ :

http://tinyurl.com/gubkurl

 

 

Επιστροφή
Εκτύπωση