Ο Σύλλογος
Μόνιμες Επιτροπές
Ενημέρωση
Δελτίο ΣΠΜΕ
Νομοθεσία
Γραφείο Τύπου
Παρατάξεις
Προσφορά - Ζήτηση
Δείτε όλες τις καταχωρήσεις
Καταχωρήστε Ζήτηση - Προσφορά

Απόψεις Μελών - Κατάθεση Ιδεών
   

Σε αυτή την σελίδα παρουσιάζονται επίκαιρα θέματα που αφορούν του Πολιτικούς Μηχανικούς.


Κάθε συνάδελφος που επιθυμεί μπορεί να καταθέτει τις απόψεις του ηλεκτρονικά στον ΣΠΜΕ προκειμένου αυτές να ληφθούν υπ΄ όψη στις θέσεις που εκφράζει ο Σύλλογος.

 

Τα σχόλια μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spme.gr


ΘΕΜΑ: σχέδιο Νόμου για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των ΤΕΙ

υπάρχει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Νόμου για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των ΤΕΙ, το σχετικό κείμενο μπορείτε να το βρείτε και στην διεύθυνση http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=209#comments.


ΘΕΜΑ: Θεσμικό πλαίσιο Μελετών

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων με το 091208_ΑΠ ΟΙΚ10818 έγγραφό του με «Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Μελετών» ζητάει τις προτάσεις των εμπλεκομένων φορέων μέχρι τις 29-1-2010.

Επιστροφή
Εκτύπωση