Ο Σύλλογος
Μόνιμες Επιτροπές
Ενημέρωση
Δελτίο ΣΠΜΕ
Νομοθεσία
Γραφείο Τύπου
Παρατάξεις
Προσφορά - Ζήτηση
Δείτε όλες τις καταχωρήσεις
Καταχωρήστε Ζήτηση - Προσφορά

Σκοπός
   
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) ιδρύθηκε το 1961 με έδρα την Αθήνα και αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των περίπου 26.000 Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών.
Ο ΣΠΜΕ λειτουργεί ως ανεξάρτητο επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως σκοπό τη προαγωγή της επιστημονικής στάθμης των μελών του, τη προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους, την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγύης μεταξύ τους και τη συμβολή στη μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικής ανάπτυξης της χώρας.
Η δραστηριότητα του ΣΠΜΕ αναπτύσσεται και σε διεθνές επίπεδο μέσω της ενεργής συμμετοχής του στο Ευρωπαίκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE).
Επιστροφή
Εκτύπωση