Ο Σύλλογος
Μόνιμες Επιτροπές
Ενημέρωση
Δελτίο ΣΠΜΕ
Νομοθεσία
Γραφείο Τύπου
Παρατάξεις
Προσφορά - Ζήτηση
Δείτε όλες τις καταχωρήσεις
Καταχωρήστε Ζήτηση - Προσφορά

Καταστατικό
   

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ (Άρθρο 1-3)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' : ΠΟΡΟΙ (Άρθρο 4)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' : ΜΕΛΗ
    Α. Εγγραφή - Αποχώρηση - Αποβολή (Άρθρο 5-8)
    Β. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών (Άρθρο 9-10)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' : ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (Άρθρο 11)
    Α. Γενική Συνέλευση (Άρθρο 12-19)
    Β. Διοικητικό Συμβούλιο (Άρθρο 20-35)
    Γ. Εξελεγκτική Επιτροπή (Άρθρο 36)
    Τροποποίηση Καταστατικού και Διάλυση του Συλλόγου (Άρθρο 37)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρο 38-41)

Εγκριτικές αποφάσεις Πρωτοδικείου Αθηνών
  • 16079/61: Ίδρυση Συλλόγου με τίτλο: Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Αθηνών
  • 3475/73: Τροποποίηση, μετατροπή σε πανελλήνιο με τίτλο: Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
  • 1241/76: Τροποποίηση όπως ισχύει σήμερα

Σχετικά Έγγραφα:
Το καταστατικό του Συλλόγου
Επιστροφή
Εκτύπωση