Ημερολόγιο

Δημόσια Διαβούλευση

Δημόσια Διαβούλευση για την «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ...

---