ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δελτίο Τύπου

Προκήρυξη 2Κ/2016 του Α.Σ.Ε.Π. για την κάλυψη 35 θέσεων εργασίας

Δημόσια Διαβούλευση

Δημόσια Διαβούλευση για την «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ...

---