Ημερίδα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠ

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου σας προσκαλέι σε ημερίδα με θέμα: "Αποτίμηση & Επεμβάσεις σε κτήρια από οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες"

Building the Future

64th ECCE General Meeting

Roud table " Building the future : The road to prosperity is always under construction"

---