Ανακοίνωση ετοιμότητας σχεδίου - σύγχρονου, απλού και (πολιτικά) ρεαλιστικού - πλαισίου επαγγελματικών δικαιωμάτων

Ανακοίνωση ετοιμότητας σχεδίου - σύγχρονου, απλού και (πολιτικά) ρεαλιστικού - πλαισίου επαγγελματικών δικαιωμάτων, η οποία αφενός αποτελεί Δήλωση Πρόθεσης συνδρομής προς το κεντρικό Τ.Ε.Ε., τα αρμόδια Υπουργεία, τα τμήματα Τ.Ε.Ε., τις Ε.Ε. - Τ.Ε.Ε. κλπ αφετέρου τεκμηρώνει επιστημονικά τα προβλήματα που γεννά το πολύ-ν/σ

Μοιραστείτε το:

---