Εισηγήσεις Σεμιναρίου "Εκτιμήσεις Αξιών Ακίνητων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού"

Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξάχθηκε στις 12-14 Δεκεμβρίου, το σεμινάριο με τίτλο "Εκτιμήσεις Αξιών Ακίνητων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού". Η αίθουσα αποδείχθηκε πολύ μικρή για να φιλοξενήσει το σύνολο των ενδιαφερομένων συναδέλφων. Οι εισηγήτές ανέπτυξαν, παρά το ασφυκτικό χρονικό περιθώριο, με ιδιαίτερα περιεκτικό τρόπο την θεματολογία προσφέροντας σφαιρική προσέγγιση του αντικειμένου. Έχουμε την πεποίθηση ως ΣΠΜΕ, ότι το σεμινάριο θα συντελέσει στην δημιουργία ενός εθνικού πλαισίου προδιαγραφών στις εκτιμήσεις ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Παρουσιάσεις Σεμιναρίου 

  1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
  2. ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
  3. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  4. ΝΟΚ 4067/2012 και ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
  5. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 4495/2017
  6. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΕΙΑΣ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ στις ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

.

Μεθοδολογία- Παραδείγματα

  1. Μεθοδος Κεφαλαιοποίησης
  2. Μεθοδος Συγκριτικών Στοιχείων
  3. Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης 
  4. Υπολειμματική Μέθοδος (RESIDUAL METHOD)

 

 

Μοιραστείτε το:

---