ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΣΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Μ.Ε. εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με την ανάγκη σύναψης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον τεχνικό κλάδο. Ο Σ.Π.Μ.Ε. θεωρεί απαραίτητη την δημιουργία πλαισίου προστασίας και την κατοχύρωση κανόνων της εργασίας των απασχολούμενων, με κάθε μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας, συναδέλφων μηχανικών και ως εκ τούτου θεμελιώδη την υπογραφή Σ.Σ.Ε. μεταξύ του σωματείου εργαζομένων μηχανικών και των ενώσεων των εργοδοτών.

Ψήφισμα ΔΣ

Μοιραστείτε το:

---