Ο Σ.Π.Μ.Ε. αντιτίθεται στο νέο φορολογικό

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΜΕ διαφωνεί και αντιτίθεται στις περισσότερες διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και ιδίως στις διατάξεις περί ...

Συγκρότηση σε προεδρείου ΣΠΜΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην δεύτερη συνεδρίασή του μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των εκλογών συγκροτήθηκε σε σώμα. Το προεδρείο αναδείχθηκε ...

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΑΣΠ, ΑΘΗΝΑ 13-9-2023

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών (ΕΚΠΠΣ) διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΦΕ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, δημοσιοποιεί την απόφασή της επί της κατατεθειμένης ενστάσεως και τον πίνακα με τα αποτελέσματα ανά εκλογικό ...

---