Ημερομηνίες υποβολής Περιλήψεων στο 4ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχν. Σεισμολογίας [Αθήνα, 5-7 Σεπ, 2019],

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων: 30 Απριλίου 2019

Από την Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας υ ...

---