Δημοσιεύσεις

Διαχείριση της κατάσβεσης πυρκαγιών λόγω σεισμού σε αστικά συγκροτήματα

--> Συγγραφέας: Mαρία Αλεξούδη, Κυριαζής Πιτιλάκης

Διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης δικτύων ύδρευσης. Η περίπτωση του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη

--> Συγγραφέας: Μαρία Αλεξούδη, Ευλαμπία- Ευτέρπη Ρήγα , Κυριαζής Πιτιλάκης

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλακών-κεφαλοδέσμων πασσάλων

--> Συγγραφέας: Συμεών Αναγνώστης, Ιωάννης Τέγος

Measuring the Age of Concrete

--> Συγγραφέας: Helmut Wenzel

Πιλοτική εφαρμογή Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3

--> Συγγραφέας: Αντώνης Κοσμόπουλος, Στάθης Μπούσιας, Μιχαήλ Ν. Φαρδής

Displacement–Based Seismic Design of Structures

--> Συγγραφέας: G.M. Calvi , M.J.N. Priestley , and M.J.Kowalsky

Οδοστρώματα: από τον εμπειρικό στο θεωρητικό τρόπο σχεδίασης

--> Συγγραφέας: Α. Τ. Παπαγιαννάκης

Ασφάλεια του σχεδιασμού της οδικής υποδομής

--> Συγγραφέας: Γ. Κανελλαΐδης

---