Ο Σ.Π.Μ.Ε. αντιτίθεται στο νέο φορολογικό

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΜΕ διαφωνεί και αντιτίθεται στις περισσότερες διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και ιδίως στις διατάξεις περί ...

---