Τοπικά τμήματα

Ο Σύλλογός μας δραστηριοποιείται σε όλη την ελληνική επικράτεια, με στελεχωμένα κατά τόπους τμήματα, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να είναι δίπλα σε όλους τους Πολιτικούς Μηχανικούς της χώρας.

---

Τοπικά τμήματα του Συλλόγου μας σε όλη την Ελλάδα

---