Οδηγίες αποτίμησης και επέμβασης σε πυρόπληκτα

Τεχνικά κείμενα αναφοράς για την αποτίµηση φέρουσας ικανότητας και τις επεµβάσεις σε Πυρόπληκτα κτίσματα