Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος διοικείται από πολυμελές αιρετό Συμβούλιο και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο.

Σύνθεση Δ.Σ.

 • Πρόεδρος ---> Βασίλειος Μπαρδάκης
 • Α' Αντιπρόεδρος ---> Σπυρίδων Γκουτζαμάνης
 • Β' Αντιπρόεδρος ---> Ελευθέριος Αβραμίδης
 • Γενικός Γραμματέας ---> Αθανάσιος Ροβήλος
 • Αν. Γενικός Γραμματέας ---> Νικόλαος Μπαδογιάννης
 • Ταμίας ---> Χρήστος Βίνης
 • Μέλος ---> Ηλίας Περτζινίδης
 • Μέλος ---> Πάρις Χαρλαύτης
 • Μέλος ---> Σπυρίδων Αποστόλου
 • Μέλος ---> Αλέξανδρος Βαλσαμής
 • Μέλος ---> Νικόλαος Κούτρας
 • Μέλος ---> Ιωάννης Κυριακόπουλος
 • Μέλος ---> Ιωάννης Κοτζαμπασάκης
 • Μέλος ---> Γεώργιος Γλένης
 • Μέλος ---> Ανδρέας Κολοβός

---

Προηγούμενες Συνθέσεις Δ.Σ.

---

Προηγούμενες Συνθέσεις Δ.Σ.

 • Πρόεδρος ---> Γεώργιος Ν. Στασινός
 • Α' Αντιπρόεδρος ---> Ιωάννης Δ. Κυριακόπουλος
 • Β' Αντιπρόεδρος ---> Γεώργιος Πιττός
 • Γενικός Γραμματέας ---> Ιωάννης Κοτζαμπασάκης
 • Αν. Γενικός Γραμματέας ---> Ιωάννης Νάνος
 • Ταμίας ---> Βασίλειος Μπαρδάκης
 • Μέλος ---> Νίκος Μακρόπουλος
 • Μέλος ---> Νίκος Ανδρεδάκης

---

 

Παλαιότερα διατελέσαντα Δ.Σ. από το 1962 έως το 2015 δείτε εδώ .