Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος διοικείται από πολυμελές αιρετό Συμβούλιο και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο.

Σύνθεση Δ.Σ.

 • Πρόεδρος ---> Βασίλειος Μπαρδάκης
 • Α' Αντιπρόεδρος ---> Σπυρίδων Γκουτζαμάνης
 • Β' Αντιπρόεδρος ---> Ελευθέριος Αβραμίδης
 • Γενικός Γραμματέας ---> Πάρις Χαρλαύτης
 • Αν. Γενικός Γραμματέας ---> Νικόλαος Μπαδογιάννης
 • Ταμίας ---> Χρήστος Βίνης
 • Μέλος ---> Ηλίας Περτζινίδης
 • Μέλος ---> Σπυρίδων Αποστόλου
 • Μέλος ---> Αλέξανδρος Βαλσαμής
 • Μέλος ---> Νικόλαος Κούτρας
 • Μέλος ---> Διονύσιος Κλαδάκης
 • Μέλος ---> Χριστόφορος Παντουβάκης
 • Μέλος ---> Γεώργιος Γλένης
 • Μέλος ---> Κυριάκος Σούμπασης
 • Μέλος ---> Αθανάσιος Ροβήλος

---

Προηγούμενες Συνθέσεις Δ.Σ.

---

Προηγούμενες Συνθέσεις Δ.Σ.

 • Πρόεδρος ---> Γεώργιος Ν. Στασινός
 • Α' Αντιπρόεδρος ---> Ιωάννης Δ. Κυριακόπουλος
 • Β' Αντιπρόεδρος ---> Γεώργιος Πιττός
 • Γενικός Γραμματέας ---> Ιωάννης Κοτζαμπασάκης
 • Αν. Γενικός Γραμματέας ---> Ιωάννης Νάνος
 • Ταμίας ---> Βασίλειος Μπαρδάκης
 • Μέλος ---> Κάλλη Κώστα
 • Μέλος ---> Χρήστος Βίνης
 • Μέλος ---> Ηλίας Περτσινίδης
 • Μέλος ---> Ελευθέριος Αβραμίδης
 • Μέλος ---> Νίκος Ανδρεδάκης
 • Μέλος ---> Νίκος Μακρόπουλος

---

 

Παλαιότερα διατελέσαντα Δ.Σ. από το 1962 έως το 2015 δείτε εδώ .