Ημερολόγιο

Δελτίο Τύπου

Επικίνδυνες Αναθέσεις που αφορούν κτήρια ζωτικής σημασίας για την Πολιτική Προστασία

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠ

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου σας προσκαλέι σε ημερίδα με θέμα: "Αποτίμηση & Επεμβάσεις σε κτήρια από οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες"

---