Σημειώσεις Ευρωκωδίκων

Γενική εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

--> Συγγραφέας: Νίκος Μαλακάτας

ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού

--> Συγγραφέας: Νίκος Μαλακάτας, Κώστας Τρέζος

ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού ΕΝ 1991: Δράσεις στιος Φερουσες Κατασκευές

--> Συγγραφέας: Νίκος Μαλακάτας, Κώστας Τρέζος

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις ΕΝ 1991-1-1 : Γενικές δράσεις – Δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής

--> Συγγραφέας: Νίκος Μαλακάτας, Κώστας Τρέζος

ΕΝ 1991-1-3 : Γενικές δράσεις - Φορτία χιονιού

--> Συγγραφέας :Νίκος Μαλακάτας, Κώστας Τρέζος

ΕΝ 1991-1-4: Γενικές Δράσεις - Δράσεις Ανέμου

--> Συγγραφέας: Νίκος Μαλακάτας, Κώστας Τρέζος

ΕΝ 1991 -1-5: Γενικές Δράσεις - Θερμικές Δράσεις

--> Συγγραφέας: Νίκος Μαλακάτας, Κώστας Τρέζος

ΕΝ 1991-1-6 : Γενικές δράσεις - Δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής

--> Συγγραφέας: Νίκος Μαλακάτας, Κώστας Τρέζος

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαια 1-5

--> Συγγραφέας: Γεώργιος Πενέλης, Ανδρέας Κάππος, Χρήστος Ιγνατάκης, Αναστάσιος Σέξτος

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαια 1-5 σημειώσεις

--> Συγγραφέας: Γεώργιος Πενέλης, Ανδρέας Κάππος, Χρήστος Ιγνατάκης, Αναστάσιος Σέξτος

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (κεφ. 6)

--> Συγγραφέας: Γεώργιος Πενέλης, Ανδρέας Κάππος, Χρήστος Ιγνατάκης, Αναστάσιος Σέξτος

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (κεφ. 7)

--> Συγγραφέας: Γεώργιος Πενέλης, Ανδρέας Κάππος, Χρήστος Ιγνατάκης, Αναστάσιος Σέξτος

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (κεφ. 7, σημειώσεις)

--> Συγγραφέας: Γεώργιος Πενέλης, Ανδρέας Κάππος, Χρήστος Ιγνατάκης, Αναστάσιος Σέξτος

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (κεφ. 8-9)

--> Συγγραφέας: Γεώργιος Πενέλης, Ανδρέας Κάππος, Χρήστος Ιγνατάκης, Αναστάσιος Σέξτος

Μέρος 2: Γέφυρες από σκυρόδεμα – Σχεδιασμός και κατασκευαστικές

--> Συγγραφέας: Γεώργιος Πενέλης, Ανδρέας Κάππος, Χρήστος Ιγνατάκης, Αναστάσιος Σέξτος

Ευρωκώδικας 3 Δομή και βασικές αρχές

--> Συγγραφέας: Ι. Βάγιας - Χ. Γαντές – Γ. Ιωαννίδης

Ευρωκώδικας 4 Ευρωκώδικας 4 – Μέρος 1.1 (ΕΝ 1994-1.1): Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών. Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

--> Συγγραφέας: Α. Καραμάνος

Σχεδιασμός σύμμικτων δομικών στοιχείων σύμφωνα με τον EC4

--> Συγγραφέας: Φ. Καρυδάκης

Ευρωκώδικας 5 Ευρωκώδικας 5 (ΕΝ 1995 1-1): Σχεδιασμός - υπολογισμός ξύλινων κατασκευών

--> Συγγραφέας: Ελευθερία Τσακανίκα – Θεοχάρη

ΕΝ 1995-1-1. Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών. Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες για κτήρια

--> Συγγραφέας: Ελευθερία Τσακανίκα – Θεοχάρη Ζαννής Κοντέας

Οι συνδέσεις στην ξύλινη κατασκευή

--> Συγγραφέας: Κοντέας Ζαννής

Η ξύλινη κατασκευή στη φωτιά

--> Συγγραφέας: Κοντέας Ζαννής

Συμπεριφορά των ξύλινων κατασκευών στη φωτιά. Απαιτήσεις σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5: εκπαιδευτικές σημειώσεις

--> Συγγραφέας: Κοντέας Ζαννής

Ευρωκώδικας 6 Εισαγωγή στον Ευρωκώδικα 6

--> Συγγραφέας: Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Φυλλίτσα Καραντώνη, Κοσμάς Στυλιανίδης

Παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 6 (ΕΝ 1996)

--> Συγγραφέας: Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Φυλλίτσα Καραντώνη, Κοσμάς Στυλιανίδης

Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία: εφαρμογές – εθνικά προσαρτήματα

--> Συγγραφέας: Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Φυλλίτσα Καραντώνη, Κοσμάς Στυλιανίδης

Παραδείγματα εφαρμογής του EC6

--> Συγγραφέας: Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Φυλλίτσα Καραντώνη, Κοσμάς Στυλιανίδης

Ευρωκώδικας 7 Ευρωκώδικας 7, μέρος 1ο: Γεωτεχνικός σχεδιασμός: δομή, αρχές και επιπτώσεις

--> Συγγραφέας: Α. Αναγνωστόπουλος

Εφαρμογές του Ευρωκώδικα 7 (ΕΝ 1997) σε θέματα σχεδιασμού γεωτεχνικών έργων

--> Συγγραφέας: Μ. Καββαδάς

Εφαρμογές του Ευρωκώδικα 7 (ΕΝ 1997) σε θέματα σχεδιασμού γεωτεχνικών έργων

--> Συγγραφέας: Μ. Καββαδάς

Σχεδιασμός θεμελιώσεων με πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1

--> Συγγραφέας: Β. Παπαδόπουλος

Σημειώσεις για τον Ευρωκώδικα 7 (ΕΝ 1997)

--> Συγγραφέας: Α. Αναγνωστόπουλος, Μ. Καββαδάς, Β. Παπαδόπουλος

Ευρωκώδικας 8 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004, Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών – Μέρος 1

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004, Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών – Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις, κανόνες για κτίρια

--> Συγγραφέας:  Μιχάλης Φαρδής - Βασίλης Κόλιας - Τηλέμαχος Παναγιωτάκος - Ειρήνη Κανιτάκη

Ευρωκώδικας 9 Ευρωκώδικας 9-ΕΝ 1999: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο

--> Συγγραφέας: Χ. Μπανιωτόπουλος, Ε. Ευθυμίου