Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΠΜΕ 9 Απριλίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Μ.Ε. αφού διαπίστωσε έλλειψη απαρτίας στην Γ.Σ. καλεί εκ νέου τα μέλη του σε Γ.Σ. (Γενική Συνέλευση) σύμφωνα με το Καταστατικό, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  • Θέματα σπουδών και πτυχίων (ιδιωτικά πανεπιστήμια, κολλέγια, ΤΕΙ )
  • Εργασιακά θέματα (συλλογική σύμβαση μισθωτών, αμοιβές αυτοαπασχολούμενων, μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων κ.α.)
  • Επαγγελματικά θέματα (νέο φορολογικό, ηλεκτρονική έκδοση αδειών, ταυτότητα ακινήτων, κτηματολόγιο κ.α.)
  • Αντισεισμικός και αντιπλημμυρικός σχεδιασμός (παρεμβάσειςΣΠΜΕ για κεντρικό σχεδιασμό παραγωγής μελετών και έργων)
  • Ασφάλεια δημοσίων υποδομών / Έλεγχος και συντήρηση τεχνικών έργων
  • Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
  • Προγραμματισμός δράσεων ΣΠΜΕ (νέες τεχνικές οδηγίες, ομάδες εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια, νέοι μηχανικοί κ.α.)
  • Οικονομικά Στοιχεία ΣΠΜΕ (εκλογικός απολογισμός εσόδων-εξόδων, εγγραφές νέων μελών κ.α.)

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου μας (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ε.Μ.Π., 157 80 Αθήνα) την Δευτέρα 1η Απριλίου 2024 και ώρα 6.00 μ.μ. και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με τα ίδια θέματα και στον ίδιο τόπο την Παρασκευή 5η Απριλίου 2024 και ώρα 6.00 μ.μ. και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί το 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τελικά με τα ίδια θέματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νίκης 4, 105 63 Αθήνα, 1ος όροφος) την Τρίτη 9η Απριλίου 2024 και ώρα 6.00 μ.μ. και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου ποτέ όμως, όταν παρευρίσκονται ολιγότεροι των διακοσίων (200) μελών.

προσκληση Γενικής Συνέλευσης ΣΠΜΕ

Μοιραστείτε το:

---