Νέα

Συναντήσεις με τον Κοσμήτορα της Σχ. Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π. Καθ. Ι. Γκόλια, με τον πρ. πρύτανη Ε.Μ.Π. & πρ. Υφυπ., Καθ. Θ. Ξανθόπουλο

Συναντήσεις με τον Κοσμήτορα της Σχ. Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π. Καθ. Ι. Γκόλια, με τον πρ. πρύτανη Ε.Μ.Π. & πρ. Υφυπ., Καθ. Θ. Ξανθόπουλο

Μοιραστείτε το:

---