Επιστολή στον Πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.

Επιστολή στον Πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. με θέμα : Θεσμικό Πλαίσιο Άσκησης του Επαγγέλματος του Μηχανικού:

Μοιραστείτε το:

---