Σχέδιο επαγγελματικού περιγράμματος – σε διαβούλευση

επισυνάπτεται το σχέδιο επαγγελματικού περιγράμματος Πολιτικού Μηχανικού, το οποίο αποτελεί και τη θεμελίωση των δράσεων του ΣΠΜΕ για το Θεσμικό Πλαίσιο Άσκησης του Επαγγέλματος του Μηχανικού. Το αρχείο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Σ.Π.Μ.Ε. - υπό μορφή εσωτερικής διαδικασίας διαβούλευσης (για υποβολή σχολίων μέσω mail ή fax, από μέλη του Σ.Π.Μ.Ε.).

Μοιραστείτε το:

---