μείωση του ρυθμού των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων

Με την επιστολή (δείτε την εδώ) του προέδρου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, προωθήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών πρόταση για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αδικαιολόγητα χαμηλών προσφορών.
Η πρόταση στηρίζεται σε φινλανδική έρευνα (Association of Finnish Architects' Offices ATL, 2009) και αποτελεί ένα πρώτο-απλό μέτρο (ένα βασικό αντικίνητρο), το οποίο εύκολα εφαρμόζεται στις διαδικασίες που περιλαμβάνουν Τεχνική Αξιολόγηση.
Χαρακτηριστικά, απαιτείται μικρή προσθήκη στη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου καθώς και μικρή προσθήκη στα Πρότυπα Τεύχη Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων.
Ο παράλογος ρυθμός αύξησης των εκπτώσεων είναι κοινώς αποδεκτό ότι:
• υποβαθμίζει την ποιότητα Μελετών & Έργων,
• αυξάνει την Ανεργία στον Κλάδο των Κατασκευών και την αναγκαστική μετανάστευση των Μηχανικών,
• τελικώς οδηγεί σε μεγαλύτερο πραγματικό κόστος Έργων για την Πολιτεία.

 

Δείτε την ανάρτηση μας στο Facebook

Μοιραστείτε το:

---