ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 18ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Από τις 29 ως τις 31 Μαρτίου 2018 διεξάγεται στην Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου) το 18ο συνέδριο Σκυροδέματος. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ, από κοινού με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Το οριστικό πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να το μεταφορτώσετε από τον παρακάτω συνδεσμο:

https://media.spme.gr/filer_public/6b/f3/6bf384df-fd93-42f9-991f-04955e8289ac/program-18-skyrodemafinalweb2-1.pdf

Μοιραστείτε το:

---