Υπ. Απόφαση σχετικά με την εφαρμογή της Στατικής Επάρκειας

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η από μηνών αναμενόμενη υπ.  απόφαση σχετικά με την εφαρμογή της Στατικής Επάρκειας αυθαιρέτων κατασκευών ενταγμένων στο Ν.4495/2017. Η υπ.απόφαση απέχει πολύ από τις εκφρασμένες θέσεις του συλλόγου μας. 

Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167).

Μοιραστείτε το:

---