Αρμοδιότητα Σύνταξης Αρχιτεκτονικών Μελετών εντός Αρχαιολογικών και Ιστορικών Χώρων

Με το συνημμένο έγγραφο του Αρμόδιου Υπουργείου διευκρινίζεται με σαφήνεια η δυνατότητα των συναδέλφων Πολιτικών Μηχανικών για σύνταξη και υπογραφή Αρχιτεκτονικών Μελετών εντός Αρχαιολογικών και Ιστορικών Χώρων. Παρά την σαφή απάντηση  κάποια παραπληροφορημένα μέλη γνωμοδοτικών οργάνων, επιμένουν να ταλαιπωρούν αναίτια τους Συναδέλφους Πολιτικούς Μηχανικούς. Είχαμε διαπιστώσει διάφορες εμμονικές ανακοινώσεις το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα, φορείς που αιτήθηκαν την ακύρωση του ΠΔ 99/2018, μετατράπηκαν - εν μέσω πανδημίας - σε ερμηνευτές του ίδιου διατάγματος. Έχουμε εκκινήσει νομικές ενέργειες και στοχεύουμε σε κυρώσεις. Όποιος μελετητής αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα, παρακαλούμε να μας κοινοποιήσει τα στοιχεία της περίπτωσης στο info@spme.gr

Τέλος, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στο ν.4495/17 και στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/11170/321/2020 ΦΕΚ 313 Β'/6.2.2020 (Τεύχος οδηγιών για ΣΑ), δεν υπάρχει πλέον καμμία αναφορά αποκλειστικού δικαιώματος ... κανενός. Η ερμηνεία του ΠΔ.99/18 προφανώς δεν είναι αρμοδιότητα των ΣΑ, ούτε μπορεί να γίνει υπό το πρίσμα δημαγωγικού συντεχνιασμού. Τα μέλη γνωμοδοτικών οργάνων οφείλουν να περιορίζονται στο ρόλο τους και να μην δημιουργούν αποκλεισμούς "ερμηνεύοντας" και νομοθετώντας διότι  ερμηνεία μέσω εγκυκλίων πράττει η αρμόδια δημόσια αρχή και νομοθεσία η βουλή των Ελλήνων (και τα κατεξουσιοδότηση όργανα Πρόεδρος Δημοκρατίας, Υπουργός κτλ).

ΥΠΕΝ 85309/ 7-9-2020

 

Μοιραστείτε το:

---