Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών από την ΕΥΔΑΠ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΔΑΠ προκήρυξε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών. Καταληκτική προθεσμία εγγραφής των διαγωνιζόμενων σε κατάλογο που τηρεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε ορίζεται η 17/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 16/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 

Προκήρυξη

Μοιραστείτε το:

---