ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ έως 23.03.2023 23:59

Υπενθυμίζουμε στα μέλη, στους υποψηφίους και στις παρατάξεις για την λήξη της προθεσμίας υποψηφιοτήτων, καθώς και αιτήσεων νέων εγγραφών εώς την 23.03.2023 και ώρα 23:59.

Εγγραφές

Tα εγγεγραμμένα μέλη ελέγχουμε και επικαιροποιούμε τα στοιχεία μας μέσω της ανάκτησης λογαριασμού https://www.spme.gr/melh/perioxi-melon/account-recover/

Νέα μέλη μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους έως την 23.03.2023 και ώρα 23:59.

Υπενθυμίζουμε τον ηλεκτρονικό τρόπο εγγραφής - μέσω της ιστοσελίδας: (https://www.spme.gr/account/signup/ )

Εναλλακτικά αιτήσεις νέων εγγραφών μπορούν να σταλούν σαρωμένες με πλήρη στοιχεία και υπογεγραμμένες στο  info@spme.gr είτε να παραδοθούν σε έντυπη μορφή στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου του Τ.Ε.Ε. έως την 23.03.2023 και ώρα 23:59αιτηση εγγραφής pdf 

Υποψηφιότητες

οι συνδυασμοί υποψηφιοτήτων με τις εξουσιοδοτήσεις των υποψηφίων των συνδυασμών και οι μεμονωμένες υποψηφιότητες για το αξίωμα των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. υποβάλλονται, στην ίδια προθεσμία ηλεκτρονικά είτε στο email kefe@spme.gr με κοινοποίηση στο info@spme.gr είτε εντύπως στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου του Τ.Ε.Ε. έως την 23.03.2023 και ώρα 23:59.

Νέες Εγγραφές ή υποψηφιότητες οι οποίες δεν θα κατατεθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές στις Αρχαιρεσίες.

Μοιραστείτε το:

---