ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΔΡΩΝ Δ.Σ. ΣΠΜΕ

Η Κεντρικη Εφορευτική Επιτροπή,  δημοσιοποιεί τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν τις έδρες του ΔΣ. Εάν δεν υποβληθούν ενστάσεις στις καθορισμένες προθεσμίες, τα αποτελέσματα αυτά καθίστανται οριστικά. Υποβολή ενστάσεων επιτρέπεται μέχρι 2 πλήρεις εργάσιμες ημέρες από την επομένη δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα.

Οι ενστάσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προς την ΚΕΦΕ αποστέλλονται στο email: kefe@spme.gr και κοινοποιούνται παράλληλα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Συλλόγου (info@spme.gr).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΔΡΩΝ Δ.Σ.

Μοιραστείτε το:

---