ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΦΕ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, δημοσιοποιεί την απόφασή της επί της κατατεθειμένης ενστάσεως και τον πίνακα με τα αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα. Εάν δεν υποβληθούν ενστάσεις στις καθορισμένες προθεσμίες, τα αποτελέσματα αυτά καθίστανται οριστικά. Υποβολή ενστάσεων επιτρέπεται μέχρι 2 πλήρεις εργάσιμες ημέρες από την επομένη δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα.

Οι ενστάσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προς την ΚΕΦΕ αποστέλλονται στο email: kefe@spme.gr και κοινοποιούνται παράλληλα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Συλλόγου (info@spme.gr).

ΕΝΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΦΕ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

Μοιραστείτε το:

---