Συγκρότηση σε προεδρείου ΣΠΜΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην δεύτερη συνεδρίασή του μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των εκλογών συγκροτήθηκε σε σώμα. Το προεδρείο αναδείχθηκε με συναινετικές διαδικασίες με αναλογική συμμετοχή όλων των δυνάμεων οι οποίες θέλησαν να συμμετάσχουν σε αυτό. Συγκεκριμένα ανέλαβαν :

Μπαρδάκης Βασίλης      Πρόεδρος
Όλγα Μαρκογιαννάκη     Γενικός Γραμματέας
Αγρίου Σταυρούλα           Α’ Αντιπρόεδρος
Πάρις Χαρλαύτης            Β’ Αντιπρόεδρος
Μακρής Γεώργιος           Ταμίας
Νάνος Ιωάννης               Αν. Γραμματέας
Αβραμίδης Λευτέρης      Μέλος 
Πόδα Κατερίνα              Μέλος 
Παπαδόπουλος Βασίλειος Μέλος
Κάκαρη Στεφανία          Μέλος
Μαρτζάκλης Ανδρέας    Μέλος
Σαρρής Γιάννης             Μέλος
Βαλσαμής Αλέξανδρος Μέλος
Μπέλλος Βασίλειος       Μέλος
Σούμπασης Κυριάκος   Μέλος

απόπσπασμα πρακτικού συγκρότησης

Μοιραστείτε το:

---