Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΠΜΕ 21η Μαρτίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Μ.Ε. καλεί τα μέλη του σε τακτική Γ.Σ. (Γενική Συνέλευση) σύμφωνα με το Καταστατικό, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  • ενημέρωση - ενδιάμεσος διοικητικός απολογισμός
  • ενημέρωση - ενδιάμεσος οικονομικός απολογισμός
  • θέματα σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων
  • εργασιακά θέματα
  • σχεδιασμός και άμεσα μέτρα έναντι φυσικών καταστροφών
  • αποκατάσταση δημόσιων υποδομών
  • προγραμματισμός δράσεων ΣΠΜΕ

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου μας (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ε.Μ.Π., 157 80 Αθήνα) την 8η Μαρτίου 2024 και ώρα 7.00 μ.μ. και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με τα ίδια θέματα και στον ίδιο τόπο την 13η Μαρτίου 2024 και ώρα 6.00 μ.μ. και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί το 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τελικά με τα ίδια θέματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νίκης 4, 105 63 Αθήνα, 1ος όροφος) την Πέμπτη 21η Μαρτίου 2024 και ώρα 5.30 μ.μ. και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγουποτέ όμως, όταν παρευρίσκονται ολιγότεροι των διακοσίων (200) μελών.

Μοιραστείτε το:

---