Δημοσίων Έργων

Τον 01.2016 το προεδρείο του ΔΣ συνέστησε την παρακάτω επιτροπή με στόχο την άμεση παρέμβαση στις σχετικές διαβουλεύσεις.

 

Συντονιστής Επιτροπής ---> Αργύρης Πλέσιας

Μέλος επιτροπής ---> Γεώργιος Σεκαράς

Μέλος επιτροπής ---> Ιωάννης Καραγεώργης

Μέλος επιτροπής ---> Βασίλης Μπαρδάκης

 

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Καθημερινά τα γραφεία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας είναι ανοιχτά από τις 9:00 έως τις 16:00.
 
Διεύθυνση: 28ης Οκτωμβρίου 42
ΤΚ: 10682, ΑΘΗΝΑ
Τ.Θ.: 13641
email: spme@tee.gr
 
Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία του συλλόγου μας, στο Ιστορικό Συγκρότημα του Πολυτεχνείου.
 
 

---