2-ωρη παρουσίαση/υπεράσπιση των θέσεων του ΣΠΜΕ στην Επιτροπή για τον καθορισμό ειδικότερων ρυθμίσεων για την άσκηση του επαγγέλματος

2-ωρη παρουσίαση/υπεράσπιση των θέσεων του ΣΠΜΕ στην Επιτροπή για τον καθορισμό ειδικότερων ρυθμίσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ...

Επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής για τον καθορισμό ειδικότερων ρυθμίσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου, κ. Δημήτριο Κυριτσάκη (πρόεδρο Επιτροπής Ανταγωνισμού, αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου

Επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής για τον καθορισμό ειδικότερων ρυθμίσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα και ...

---