Διαπεριφερειακή Συνέλευση (Περ. Ηπείρου – Ν. Κέρκυρας – Ν. Λευκάδας) με θέμα: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, με την υποστήριξη του Τοπικού Τμήματος (Σ.Π.Μ.Ε.) Ν. Κέρκυρας, διοργανώνουν διαπεριφερειακή Ενημερωτική ...

---