Νέα συλλόγου

Ανακοίνωση ετοιμότητας σχεδίου - σύγχρονου, απλού και (πολιτικά) ρεαλιστικού - πλαισίου επαγγελματικών δικαιωμάτων

Ανακοίνωση ετοιμότητας σχεδίου - σύγχρονου, απλού και (πολιτικά) ρεαλιστικού - πλαισίου επαγγελματικών δικαιωμάτων, η οποία αφενός αποτελεί Δήλωση Πρόθεσης συνδρομής προς το ...

---