Ο Σ.Π.Μ.Ε. αντιτίθεται στο νέο φορολογικό

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΜΕ διαφωνεί και αντιτίθεται στις περισσότερες διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και ιδίως στις διατάξεις περί ...

Συγκρότηση σε προεδρείου ΣΠΜΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην δεύτερη συνεδρίασή του μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των εκλογών συγκροτήθηκε σε σώμα. Το προεδρείο αναδείχθηκε ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΦΕ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, δημοσιοποιεί την απόφασή της επί της κατατεθειμένης ενστάσεως και τον πίνακα με τα αποτελέσματα ανά εκλογικό ...

---