Ειδικού Σκοπού

Όποτε κρίνεται σκόπιμο το Δ.Σ. προτείνει ή συμμετέχει στη σύγκλιση ευρύτερων επιτροπών πχ :

 

  • Το 2014 πραγματοποιήθηκαν Συσκέψεις στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα τις ειδικότερες ρυθμίσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού.

Διαχρονικά, η Σχολή υποστηρίζει το Σύλλογο σε όλα τα επιστημονικά θέματα και ευρύτερα σε όλους τους τομείς - κοινού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, αναπτύσσει και δικές της πρωτοβουλίες για τα τρέχοντα επαγγελματικά θέματα εκπροσωπώντας και το σύνολο των φοιτητών - σημερινών και αυριανών.

  • Την άνοιξη του 2014 πραγματοποιήθηκε Σύσκεψη με ειδικότερους Φορείς με θέμα τις νέες ρυθμίσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού. Μας τίμησαν με την παρουσία τους εκλεκτοί Συνάδελφοι από :

 

  1. τον ΣΜΥΕ (1962) : Σύνδεσμο Μελετητών Υδραυλικών Έργων
  2. την ΕΕΜΦ (1965) : Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων
  3. την ΕΕΕΕΓΜ (1966) : Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής
  4. το ΣΕΣ (1976) : Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
  5. το IABSE-GR (2007) : Ελληνικό τμήμα του διεθνούς Συνδέσμου Δομοστατικών & Γεφυροποιών

 

  • Τα έτη 2014-2015 πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις εργασίας με μέλη της αρμόδιας ΕΕ ΤΕΕ (Επιστημονικής Επιτροπής ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΕ) την οποία συνδράμει ο ΣΠΜΕ.
  • Την 27.05.2014 πραγματοποιήθηκε Σύσκεψη Εργασίας με τους πρώην προέδρους Σ.Π.Μ.Ε . (Συν.: Ν. Γρατσία, Β. Οικονομόπουλο, Δ. Παπαγιαννίδη, Γ. Στασινό - σημερινό πρόεδρο Τ.Ε.Ε.) και τον πρώην πρόεδρο Τ.Ε.Ε. Συν. Κώστα Λιάσκα

---