Τεχνικής Ευθύνης – Μισθολογίου

Παρακολουθεί τις εξελίξεις στα θέματα Αμοιβών και τη συσχέτισή τους με την Τεχνική Ευθύνη που αναλαμβάνουν τα μέλη του ΣΠΜΕ (που εργάζονται στον Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα) .

Συγκρίνει τα ελληνικά δεδομένα με τη διεθνή πρακτική και εισηγείται τεκμηριωμένες δράσεις στο Δ.Σ.

 

Μέλος Επιτροπής ---> Μιλένα Κοντού

Μέλος Επιτροπής ---> Κώστας Μακαρίτης

Μέλος Επιτροπής ---> Νικόλαος Κουσκούνης

Μέλος Επιτροπής ---> Δημήτρης Κούσιος

Μέλος Επιτροπής ---> Αγγελική Κοκκολιάδη

Μέλος Επιτροπής ---> Αλέξανδρος Βασιλόπουλος

 

Η Επιτροπή επεξεργάζεται :

  • προτάσεις για τα Μητρώα Μελετητών, Κατασκευαστών & Δημοσίων Λειτουργών
  • κατάλληλα μέτρα για το περιορισμό των αδικαιολόγητα χαμηλών εκπτώσεων
  • προτάσεις για την εισαγωγή της κατηγορίας ΠΕ5 στον Δημόσιο Τομέα – πενταετούς βασικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

---